پ پ صورتی:
کابرد :قطعات صنعتی،خودروسای،اتصالات،اسباب بازی،تولید ورق وکیوم،تسمه
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری