پ پ نارنجی
کاربرد:صنعتی،خودرو سازی،اسباب بازی ،اتصالات ،تولید ورق وکیوم،تسمه
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری