قیمت امروز ۱۳۹۹/۲/۷مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد
0035 Bandar = 123000 [1000]
Bl3 Bakhtar = 108000 [-1000]
Bl3 Marun = 108000 [-1000]
5000S Jam = 107000 [-1000]
CRP100N jam = 121000 [1000]
EX3 AmirKabir = 121000 [1000]
EX3 Bakhtar = 121000 [1000]
CRP100B Arak = 132000 [2000]
EX5 Bakhtar = 111800 [-200]
EX5 Marun = 111800 [-200]
F7000 Mehr = 113000 [-1000]
F7000 Ilam = 112500 [-500]
5110 Arya = 112500 [200]
52518 Jam = 106500 [1000]
Hi500 = 108000 [2500]
0075 Bandar = 125000 [0]
LF 190 Arya = 119500 [0]
020 Bandar = 120500 [-500]
2420h = 122000 [-1500]
2420E02 = 121000 [-1500]
2102TX00 = 119000 [500]
2420F8 Kordestan = 121000 [-1500]
LLD 209 Amir = 120000 [-500]
LLD 209 Arak = 117500 [0]
LLD 22b01 Mahabad = 117500 [0]
LL 235F6 jam = 116500 [1000]
LLD 22b02 Mahabad = 118500 [1000]
Z30S Marun = 152000 [-500]
C30S Marun = 148500 [-1000]
Z30s Ar = 151000 [-1000]
552R Jam = 151000 [-1000]
510L Jam = 148000 [-1000]
440L jam = 174000 [-1000]
440G jam = 150000 [-1000]
HIPS 7240 tabriz = 133000 [1000]
GPPS 1540 tabriz = 112500 [-500]
TJPS-G1551 takht-jamshid = 112000
ZR340r navid = 161000 [-4000]
R40 arak = 182000
RPX-345S jam = 161500
RP340 jam = 161500
548R jam = 194000 [2000]
MR230 = 174000 [-1000]
ZR230 = 174000 [-1000]
EP1X30F = 146500
PVC S65 Ghadir = 121500 [-1500]
PVC S65 Arvand = 123500 [0]
10415 = 295000 [0]
ABS150 Tabriz = 197500 [1500]
1922T lale = 130000 [0]
10720 = 275000 [5000]
N50 = 221000 [4000]
PET-BG781 = 127000 [0]
PET-BG821 = 130000
3840 Tabriz = 107000 [0]
510L Arak = 146000
PC 0710 = 385000 [0]
PC 1012UR = 382000 [-5000]

قیمتهاصرفأجهت اطلاع وسهولت تولیدکنندگان عزیز اعلام میشود.
مشاهده قیمت روزهای قبل ومحصولات ما وارتباط باما در لینک زیر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رنگ وموادپلاستیک آریو
خریدوفروش انواع مواد پلاستیک ورنگدانه وافزودنیها
PP.PVC.ABS.LDPE.LLDE
هایمپک.کریستال.پلی آمید.پلی اتیلن.بادی.تزریقی 
ادرس سایت:
http://ariopolymer.com
ارتباط بامدیر:
@AriyoplastickMOJTABA
لینک کانال تلگرام ما:‌ 
@ariyoopolimer

09133686726
03135315379