• این قیمت ها در تاریخ تیر ماه 1401 به روزرسانی شده
  جهت استئلام قیمت و پیش فاکتور حتما تماس بگیرید.

   
 • ارائه محصولات پتروشیمی طبق لیست پتروشیمی مربوطه ارائه میگردد
   
 • pp مشکی            شروع قیمت از 13 هزار تومان الی 30 هزار تومان
 • pp سفید              شروع قیمت از 22 هزار تومان الی 35 هزار تومان
 • pp بی رنگ           شروع قیمت از 25 هزار تومان الی 38 هزار تومان
 • pp زرد                  شروع قیمت از 18 هزار تومان الی 32 هزا تومان
 • pp طوسی           شروع قیمت از 15 هزار تومان الی 30 هزار تومان
 • pp قرمز               شروع قیمت از 18هزار تومان الی 30 هزار تومان
 • pp آبی                شروع قیمت از 15 هزار تومان الی 30 هزار تومان
 • pp سبز               شروع قیمت از 15 هزار تومان الی 28 هزار تومان
 • pp بنفش             شروع قیمت از 15هزار تومان الی 28 هزار تومان
 • pp قهوه ای         شروع قیمت از 13 هزار تومان الی 25 هزار تومان
 • pp   نارنجی         شروع قیمت از 18 هزار تومان الی 25 هزار تومان
 • pp صورتی          شروع قیمت از 18 هزار تومان الی 25 هزار تومان
 • pp کرم               شروع قیمت از 17 هزار تومان الی 25 هزار تومان
 • abs مشکی         شروع قیمت از 20 هزار تومان الی 40 هزار تومان
 • abs طوسی         شروع قیمت از25 هزار تومان الی 45 هزار تومان
 • abs سفید           شروع قیمت از 35 هزار تومان الی 55 هزار تومان
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری