قیمت امروز ۱۳۹۸/۱۲/۲۴مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد
0035 Bandar = 129000 [-5000]
Bl3 Jam = 124900 [-1600]
Bl3 Bakhtar = 123800 [-2200]
Bl3 Marun = 123000 [-3000]
5000S Jam = 119000 [0]
CRP100N jam = 129000 [500]
EX3 AmirKabir = 127500 [-1000]
EX3 Bakhtar = 127500 [0]
CRP100B Arak = 139000 [500]
7700M Ilam = 127500 [0]
EX5 Bakhtar = 121000 [-3000]
EX5 Marun = 120000 [-4000]
F7000 Mehr = 118800 [-1200]
F7000 Ilam = 117800 [-1200]
5110 Arya = 118000 [-3500]
52518 Jam = 125500 [500]
Hi500 = 142500 [4500]
62N07UV Lorestan = 143000
0075 Bandar = 150000 [-2000]
LF 190 Arya = 134000 [-2500]
020 Bandar = 173000 [-11000]
2420h = 134000 [-2000]
2420E02 = 133500 [-500]
2102TX00 = 131500 [-1500]
LLD 209 Amir = 135000 [-2000]
LLD 209 Arak = 133000 [-2000]
LLD 22b02 Mahabad = 128700 [-3300]
LLD 22b01 Mahabad = 128000
LL 235F6 jam = 131000 [-2500]
ZH 515 MA navid = 168000
C30S Marun = 172000 [-2000]
552R Jam = 163500 [-2000]
510L Jam = 171500 [-500]
552R Arak = 163500 [-2000]
552R Maroun = 163500 [-2000]
552R Navid = 163500 [-2000]
GPPS 1540 = 134000 [-2000]
EP1X30F = 156500
PVC S65 Ghadir = 152000 [-12000]
PVC S65 Arvand = 152000 [-14000]
PVC S65 Bandar = 152000 [-13000]
PVC S65 Arvand kaf = 148000
PVC S65 Bandar kaf = 149000
قیمتهاصرفأجهت اطلاع وسهولت تولیدکنندگان عزیز اعلام میشود.
مشاهده قیمت روزهای قبل ومحصولات ما وارتباط باما در لینک زیر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رنگ وموادپلاستیک آریو
خریدوفروش انواع مواد پلاستیک ورنگدانه وافزودنیها
PP.PVC.ABS.LDPE.LLDE
هایمپک.کریستال.پلی آمید.پلی اتیلن.بادی.تزریقی 
ادرس سایت:
http://ariopolymer.com
ارتباط بامدیر:
@AriyoplastickMOJTABA
لینک کانال تلگرام ما:‌ 
@ariyoopolimer

09133686726
03135315379