قیمت امروز۱۳۹۸/۸/۱۸مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد
0035 = 100200 [-900]
Bl3 Bakhtar = 101300 [-300]
Bl3 Marun = 101000 [-400]
EX3 AmirKabir = 115000 [800]
CRP100N = 124000 [2000]
CRP100 Maroun = 124000 [2000]
CRP100B Arak = 133000 [2000]
EX5 Jam = 102000 [-200]
EX5 Marun = 101300 [-300]
F7000 Mehr = 102200 [200]
F7000 Ilam = 101700 [-100]
5110 arya = 103400 [-600]
52518 = 109000 [-1500]
Hi500 = 103700 [-1100]
62N07 = 99900 [-300]
0075 = 109500 [-1000]
Lf190 = 107200 [-800]
020 = 106700 [-500]
2420h = 108400 [-100]
2420E02 = 108000
2102TX00 = 107400 [-600]
2420F8 = 109000 [0]
LLD 22501 jam = 105000 [200]
LLD 209 arak = 105400 [-1300]
LLD 22B03 Mahabad = 103000 [-300]
LLD 209 Amir = 106800 [-200]
LLD 22b02 Mahabad = 103500 [-500]
LLD 22b01 Mahabad = 103000
Z30S Marun = 123700 [-2300]
C30S Marun = 125000 [-2000]
Z30s Ar = 123700 [-2300]
552R Jam = 123500 [-1500]
510L Jam = 125000 [-1700]
440L = 129500 [-3000]
552R Maroun = 123500 [-1500]
552R Arak = 123500 [-1500]
552R Navid = 123500 [-1500]
HIPS 7240 = 138000 [-1500]
GPPS 1540 = 127600 [-1900]
548R jam = 129500
332C = 131500 [-1500]
ABS150 = 196000 [0]
10417 = 220000 [1000]
10720 = 220000 [0]
1922T Arya = 109500 [0]
N50 = 195000 [1000]
3840UA = 103000 [0]
3840 Tabriz = 103000 [0]
قیمتهاصرفأجهت اطلاع وسهولت تولیدکنندگان عزیز اعلام میشود.
مشاهده قیمت روزهای قبل ومحصولات ما وارتباط باما در لینک زیر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رنگ وموادپلاستیک آریو
خریدوفروش انواع مواد پلاستیک ورنگدانه وافزودنیها 
PP.PVC.ABS.LDPE.LLDE 
هایمپک.کریستال.پلی آمید.پلی اتیلن.بادی.تزریقی 
ادرس سایت:
http://ariopolymer.com
ارتباط بامدیر:
@AriyoplastickMOJTABA‌‌ 
لینک کانال تلگرام ما:‌ 
@ariyoopolimer‌

09133686726
03135315379