قیمت امروز۱۳۹۸/۵/۲۷مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد
0035 = 114800 [300]
Bl3 Jam = 114600 [-200]
Bl3 Bakhtar = 113600 [-200]
Bl3 Marun = 113500 [-300]
EX3 AmirKabir = 126500 [-200]
CRP100N = 129000 [0]
CRP100 Maroun = 128500 [0]
CRP100B Arak = 146500
EX5 Jam = 115000 [0]
EX5 Bakhtar = 113300 [-200]
EX5 Marun = 113000 [-200]
F7000 Mehr = 114500 [-500]
F7000 Ilam = 113700 [-500]
5110 arya = 114800 [-200]
52518 = 103000 [-1000]
Hi500 = 114000 [200]
62N07 = 107000 [200]
0075 = 119500 [-500]
Lf190 = 118300 [500]
020 = 118800 [-200]
2420h = 118500 [0]
2420d = 119000 [0]
2420E02 = 117700 [0]
2102TX00 = 117800 [300]
LLD 209 arak = 112500 [-500]
LL 0209KJ = 113500 [-200]
LLD 209 Amir = 112800 [-200]
LLD 22b02 Mahabad = 112800 [0]
X30S = 131500 [0]
ZH 515MA = 155000 [0]
SF 060 polynar = 132000 [0]
Z30S Marun = 132800 [0]
C30S Marun = 133200 [200]
Z30s Ar = 132800 [0]
552R Jam = 132500 [-300]
510L Jam = 132000 [-300]
552R Maroun = 132500 [-300]
552R Arak = 132500 [-300]
552R Navid = 132500 [-300]
HIPS 7240 = 196000 [7000]
GPPS 1540 = 136700 [200]
TJPS-G1551 = 133800 [-700]
X30G marun = 131500 [0]
R40 arak = 185000 [0]
ZB 548R = 161000 [0]
548R jam = 161000 [0]
MR230 = 213000 [0]
ZR230 = 204000 [-3000]
EP1X30F = 131500 [0]
PVC S65 Arvand = 105000 [4500]
PVC S65 Bandar = 101000 [500]
10415 = 235000 [-1000]
ABS150 = 172000 [500]
10417 = 223000 [1000]
1922T lale = 120000 [500]
10720 = 221000 [-2000]
1922T Arya = 120000 [500]
N50 = 197000 [2000]
PET-BG781 = 140500 [1500]
PET-BG785 = 139000 [0]
PET-BG825 = 139000 [0]
DOP Oil = 212000
3840UA = 105000 [-1000]
3840 Tabriz = 105000 [-1000]
قیمتهاصرفأجهت اطلاع وسهولت تولیدکنندگان عزیز اعلام میشود.
مشاهده قیمت روزهای قبل ومحصولات ما وارتباط باما در لینک زیر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رنگ وموادپلاستیک آریو
خریدوفروش انواع مواد پلاستیک ورنگدانه وافزودنیها 
PP.PVC.ABS.LDPE.LLDE 
هایمپک.کریستال.پلی آمید.پلی اتیلن.بادی.تزریقی 
ادرس سایت:
http://ariopolymer.com
ارتباط بامدیر:
@AriyoplastickMOJTABA‌‌ 
لینک کانال تلگرام ما:‌ 
@ariyoopolimer‌

09133686726
03135315379