قیمت پایه محصولات پتروشیمی قیمت پایه محصولات پتروشیمی با دلار پایه 28500تومان اعلام شد
مدیریت توسعه صنایع ،قیمت های جدید پایه محصولات پتروشیمی را یا دلار 28500تومان برای عرضه تا یکشنبه 20فروردین 1402محاسبه و منتشر کرد.
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری